شرکت PMT

ایجاد تصویر بهتر نسبت به محصول بارگذاری شده.
کیفیت بهتر و جذاب نسبت به سایر جعبه های مقوایی.
امکان اضافه کردن طرح های مختلف و شکیل روی جعبه.
کیفیت بهتر محصول بارگذاری شده را جلوه میکند.